Waarom

Fietsers zijn jammer genoeg de grootste groep verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden). Voor alle andere weggebruikers slagen we erin om het verkeer jaar na jaar veiliger te maken, maar voor de fietsers lukt ons dat minder goed. De hoogste tijd dus om zowel fietsers als autobestuurders attent te maken op de gevaren voor de fietser.

De voornaamste oorzaken van fietsongevallen vormden de basis voor een bevraging bij 900 fietsers en autobestuurders.

De resultaten waren opmerkelijk en werden meteen ook de invalshoek voor deze fietsveiligheidscampagne. Grote verschillen tussen wat fietsers en autobestuurders als gevaarlijk ervaren, vallen op!

Daarom willen we aanzetten om meer rekening met elkaar te houden.

Resultaten bevraging fietsveiligheid

Hoe?

De onderstaande zes situaties vormden de rode draad van de fietsveiligheidscampagne. Via lokale borden in 194 gemeenten vroegen we elkaar een kleine inspanning te leveren om zo de fietsveiligheid te verhogen.

Een minimaal engagement van iedereen, kan leiden tot een groot resultaat voor de fietsveiligheid. En met een positieve bedankt-knipoog kan je zoveel meer bereiken!