Resultaten fietsveiligheidscampagne

Onze eerste grootschalige fietsveiligheidscampagne kunnen we positief evalueren. Uit een bevraging blijkt dat de deelnemende gemeenten de aanpak gewaardeerd hebben en het aangeboden communicatiemateriaal veelvuldig gebruikt hebben. Het communicatiemateriaal dat de VSV hen bezorgde, raakte ruim verspreid via hun sociale media, websites, gemeentebladen en lokale persberichten.

De gemeenten hebben samen meer dan 5.200 lokale borden geplaatst op plekken die ze weloverwogen hebben uitgezocht en waar de boodschap van toepassing was.

Uit onze evaluatie blijkt het volgende:

  • 6 op de 10 inwoners van de deelnemende gemeenten heeft de campagne opgemerkt.
   • Vooral via de lokale borden. De andere kanalen zorgden voor een goede aanvulling.
   • De campagne wordt heel goed geĆ«valueerd op duidelijkheid, geloofwaardigheid en men vond ze leuk om te zien.
  • Impact
   • 7 op de 10 autobestuurders geeft aan meer aandachtig te zijn geweest voor fietsers.
   • 1 op de 2 fietsers geeft aan door de campagne minder roekeloos te zijn geweest tegenover autobestuurders en heeft erop gelet dat hij beter zichtbaar was voor autobestuurders.

Deelnemers